Werkwijze

Hoe ga ik concreet te werk

Vragenlijst

Vóór de eerste sessie stuur ik u een uitgebreide vragenlijst. Dit geeft u de mogelijkheid om een zo accuraat mogelijk beeld te geven van uw medische voorgeschiedenis. De vragenlijst vormt de leidraad voor ons eerste gesprek.

Bevraging

Uw eerste bezoek start met een gedetailleerde bevraging.
Binnen mijn visie is een klacht geen geïsoleerd gegeven, maar moet die steeds worden geïnterpreteerd en behandeld vanuit de totale context van de persoon. Dat is zeker het geval bij chronische klachten. Het is van het grootste belang om iemands klachten en hun ontstaan zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Daarom nemen we samen uitgebreid uw medische voorgeschiedenis, levensstijl, voedings- en slaappatroon, familiale belasting, belangrijke levensgebeurtenissen, psycho-emotionele toestand… door.

Palpatie

Palpatie vormt één van de kernaspecten van mijn manier van werken.
Op een systematische manier palpeer ik bepaalde lichaamszones (buik, hoofd, nek, rug, armen, benen) op zoek naar pijn, gevoeligheid, veranderingen in de onderliggende weefsels,…
Zo verkrijg ik zeer belangrijke informatie over de mogelijke achterliggende oorzaken van uw probleem en indicaties over een geschikte aanpak, afgestemd op uw individuele situatie. Een groot voordeel van deze methode is dat u en ik direct feedback krijgen over de werkzaamheid van de therapie. Tijdens de sessie worden de gevonden reflexen regelmatig opnieuw geëvalueerd. Veranderingen kunnen daardoor direct in het lichaam worden gevoeld.

Andere observaties

Het voelen van de pols is voor mij een heel belangrijk instrument om zowel de achterliggende oorzaken van bepaalde klachten als de voortgang van de therapie te evalueren.
Ook de observatie van de tong geeft op een eenvoudige manier een betrouwbaar beeld van iemands interne toestand.

Behandelstrategie uittesten

Aan de hand van de gegevens uit uw voorgeschiedenis en de informatie die ik vanuit observatie en palpatie heb verkregen, probeer ik de onderliggende oorzaak van uw probleem te achterhalen en een gepaste behandelstrategie op te stellen. Die behandelstrategie test ik uit. Een goede strategie zal het grootste deel van de eerder gepalpeerde reflexen onmiddellijk aanzienlijk verbeteren. Dit is zowel voor patiënt als therapeut direct voelbaar.

Gebeurt dit niet of onvoldoende, dan kan op dat moment een betere strategie gezocht worden.

In mijn gereedschapskist

Acupunctuur

In de Chinese geneeskunde gaat men er van uit dat organen, fysiologische systemen en lichaamszones functioneel met elkaar verbonden zijn via kanalen, die in regelmatige patronen door het lichaam en aan het lichaamsoppervlak lopen. Deze kanalen worden soms ook meridianen genoemd. Ze reguleren de circulatie en overdracht van energie, bloed, lichaamsvloeistoffen en informatie aan alle cellen, weefsels en organen in het lichaam.

Door ziekte, constitutie, emoties, levensstijl, ongeval,… kan iemands zelfregulerend vermogen worden verstoord. Deze verstoring kan onmiddellijk of pas na lange tijd leiden tot problemen. Als uw systeem er zelf onvoldoende in slaagt het evenwicht te herstellen, kan het daar met acupunctuur bij worden geholpen. Daarbij worden heel dunne en steriele wegwerpnaaldjes ingebracht op bepaalde plaatsen van het lichaam. Door de juiste punten te selecteren en te combineren, kan men blokkades opheffen, verzwakte systemen sterken, systemen in overdrive reguleren,…

Moxa

De Chinese naam voor acupunctuur is ‘Zhenjiu’ en kan worden vertaald als ‘acupunctuur en moxibustie’. Mijn therapeutisch instrumentarium als acupuncturist rust dan ook op een tweede en onmisbare pijler: die van de moxibustie. Hierbij wordt het kruid artemisia vulgaris gebruikt om ingebrachte naalden, acupunctuurpunten of lichaamszones direct te verwarmen en te stimuleren.

Het therapeutisch gesprek

Het gesprek tijdens een sessie acupunctuur helpt mij om mijn behandeling zo goed mogelijk op uw individuele situatie af te stemmen.
Maar bij sommige mensen heeft het gesprek ook een ander doel: samen ontdekken welke veranderingen voor u in uw huidige situatie nodig zijn en hoe u uw leven wilt en kunt vormgeven.

De sterkste en meest duurzame verandering komt volgens mij steeds van binnenuit.

Chinese kruiden

Het gebruik van kruiden is bij sommige mensen een onmisbaar instrument om onderliggende lichamelijke onevenwichten te herstellen. Een Chinese kruidenformule is opgebouwd uit een aantal kruiden die op een synergetische manier samenwerken. Een formule wordt steeds aangepast aan de specifieke toestand en symptomen van de persoon. Zo genereert een goed uitgebalanceerde kruidenformule een diepgaand en langdurig therapeutisch effect.