Aandoeningen van keel, neus en luchtwegen

Acupunctuur helpt bij een verzwakte immuniteit en ook bij klachten als astma, sinusitis, allergieën, hooikoorts en oorontstekingen.
Aandoeningen van keel, neus en luchtwegen

Astma
Allergieën
Hooikoorts
Chronische bronchitis
COPD
Chronische sinusitis
Recidiverende keelontstekingen
Recidiverende oorontstekingen